Begin 2011 zag een nieuwe lokale transitiegroep het licht in de Antwerpse stadswijk Sint-Andries. Op de maandelijkse bijeenkomsten worden (kleine) transitie-stappen gezet om onze wijk en onszelf bewuster en weerbaarder te maken tegen de gevolgen klimaatverandering en de energieschaarste.

 

VEEL GEPLAND EN GEPLANT

Transitie Sint-Andries is de voorbije jaren uitgegroeid tot een kleine bezielde kern, met daarrond een groep sympathisanten die af en toe mee vergaderen of deel nemen aan activiteiten. Alle geïnteresseerden zijn welkom om de activiteiten bij te wonen en te participeren naar wens en kunnen. 

De afgelopen periode werd een aantal eigen activiteiten georganiseerd, zoals een buurtetentje Wie?Wat?Transitie! en een winterfeest; algemene vormingsactiviteiten en lezingen werden bijgewoond en ook hier in Sint-Andries werden workshops Tuinieren in potten en Kiemen georganiseerd. Onze aanwezigheid op publieke activiteiten, zoals de Aardbollekesfeesten, Antwerpen boert of de Handen van doen-markt bleven niet onopgemerkt. Dat had veel te maken met de zelfgemaakte spelletjes-kar, waarbij de transitiegedachte aanschouwelijk werd gemaakt. Verder werden interessante gastsprekers uitgenodigd op onze vergaderingen, onder meer over Energie besparen en er was ook een transitie-themanummer van de buurtkrant. Een belangrijke stap was de oprichting van een Voedselteam Antwerpen Zuid/Sint-Andries.
Daarnaast ondernamen verschillende leden ook elk op hun manier pogingen om creatief om te gaan met de uitdagingen waar de klimaat- en energiekwestie ons voor plaatst, denken we bijvoorbeeld maar aan de stadskippen en de sla-, kruiden- en aardpeer-kweek in potten en aan de bijenhotels.

Er werd vooral ook veel nagedacht en gediscussieerd en natuurlijk werden veel plannen gemaakt. Een van de meest in het oog springende projecten was Eetbaar Sint-Andries, waarbij bewustzijn rond voedsel aan maakbaarheid en veerkracht wordt gekoppeld. Groene vingers vielen ook in de prijzen! Begin 2013 kreeg Evie voor haar inspanningen de Zilveren en Relinde de Gouden Neus van Stuurgroep Sint-Andries.

In het kader van Eetbaar Sint-Andries zijn leden van de transitiegroep actief in een aantal samen-tuintjes in de wijk. Ze moestuinieren samen in KAVKA, het Lode Sebregtsparkje en recentelijk op het Munthof.

 

Zoeken
Nieuws

Seattle start eerste eetbare stadspark

>> link naar Beacon Food Forest


BIODROOM Gemeenschapstuin, Linkeroever


Energiejacht BBL, meer info


A Story of Transition in 10 Objects. Verschillende filmpjes aan de hand waarvan transitie wordt verklaard


Repair Café: Weggooien? Mooi niet!