transitie ...    

... is antwoorden zoeken op de uitdagingen van de klimaatverandering en piekolie

... gaat over duurzaamheid en rechtvaardigheid

... staat voor globaal denken en lokaal doen

... gaat over creativiteit en positief denken

...  versterkt de slagkracht en weerbaarheid van de lokale gemeenschap

 

... is eigenlijk veel ommekeer tegelijk


Elkeen en elke lokale groep vult transitie op een eigen manier in. Bij sommigen ligt de nadruk misschien op bewuster omgaan met energie of de co2-uitstoot verminderen, terwijl anderen hun inspanningen concentreren op het zoeken naar oplossingen om rijker, eerlijker en lekkerder voedsel te produceren.

Uiteindelijk zijn het allemaal kleine stappen in de richting van een meer duurzame en rechtvaardigere organisatie van de samenleving.  

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de webstek van Transitienetwerk Vlaanderen en naar de informatiebronnen die we bij publicaties bijeen zetten.

 

  >>  meer lezen

 

Zoeken
Nieuws

Seattle start eerste eetbare stadspark

>> link naar Beacon Food Forest


BIODROOM Gemeenschapstuin, Linkeroever


Energiejacht BBL, meer info


A Story of Transition in 10 Objects. Verschillende filmpjes aan de hand waarvan transitie wordt verklaard


Repair Café: Weggooien? Mooi niet!