Met steun van Thuis in de Stad* start dit voorjaar het project Eetbaar Sint-Andries.

 

'Het project wil eetbaar groen in de dicht bevolkte binnenstad van Antwerpen op een inventieve wijze realiseren. Groene open ruimtes worden zoveel mogelijk benut om moestuintjes te realiseren. Dit initiatief biedt stadsbewoners ook ontmoetingskansen en vormt het een springplank om effectief rond voedsel in de stad te sensibiliseren.'

>> bekijk de activiteiten
 

Bewonersgroep Onze Tuin en Transitiegroep Sint-Andries slaan de handen in elkaar om het kweken van fruit en groenten in deze stadswijk te stimuleren en ondersteunen en dat via diverse activiteiten en deelprojecten.  Al voor de eigenlijke aanvang van het initiatief is sprake van een sneeuwbaleffect. Het denken en werken rond voedsel in de stad 'leeft', dat is intussen duidelijk. In een eerste voorbereidende fase worden synergieën met andere initiatieven gezocht. Partners in dit project zijn onder meer de Stadspotters, Velt, KAVKA, Opsinjoren, Voedselteams, .... en natuurlijk ook de buurtbewoners zelf.

  • Een eerste deelproject bracht een 15-tal jongeren en buurtbewoners (omgeving KAVKA/Sint-Andrieswijk) bijeen in een intensief moestuinproject op de binnenplaats van KAVKA. Daarvoor startte op 15 maart 2012  een opleiding Aanleg ecologische moestuin in KAVKA, Oudaan 14, Antwerpen. Lesgeefster was Fleur Leroy.
  • Er werden workshops georganiseerd in de wijk met VELT-experte, Anita.
  • In het Lode Sebregtsparkje (Bogaardestraat 50) is een moestuin in samen-beheer ontstaan.
  • Op de Sint-Andriesplaats zijn drie bloembakken omgetoverd tot moestuin.
  • Workshops om zelf insecten- en bijenhotels te maken werden opgezet in januari en februari 2013 >> meer informatie

>> stuur een mailtje naar Transitiegroep Sint-Andries

>> download de flyer met meer informatie (pdf)

 


* Thuis in de Stad ondersteunt originele en innoverende projecten die het wonen in de stad aantrekkelijker maken. In 2011 werd het project Eetbaar Sint-Andrieskwartier van bewonersgroep Onze Tuin geselecteerd.

Zoeken
Nieuws

Seattle start eerste eetbare stadspark

>> link naar Beacon Food Forest


BIODROOM Gemeenschapstuin, Linkeroever


Energiejacht BBL, meer info


A Story of Transition in 10 Objects. Verschillende filmpjes aan de hand waarvan transitie wordt verklaard


Repair Café: Weggooien? Mooi niet!